Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - Скуловатова Олена Вікторівна

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г. С. КОСТЮКА

АПН УКРАЇНИ

 

На правах рукопису

УДК 165.191(043.3)

 

СКУЛОВАТОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

                                          

МІФОЛОГЕМИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛЮДИНИ

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

 

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

 

Науковий керівник

Куєвда Володимир Терентійович

кандидат психологічних наук

 

 

Київ – 2009

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГЕМ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛЮДИНИ.

1.1 Міфологеми як чинник етнопсихічної природи людини.

1.1.1 Міф як першопричина виникнення міфологем.

1.1.2 Міфологеми в міфічній свідомості людини.

1.2 Психологічні аспекти традиційної картини світу людини.

ВИСНОВКИ до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІФОЛОГЕМИ «ДОЛЯ».

2.1 Дослідження психологічних аспектів ґенези міфологеми „доля” за літературними та фольклорними джерелами.

2.1.1 Становлення міфологеми “доля” в ранній період побутування світоглядно-віросповідних вчень.

2.1.2 Дохристиянський період розвитку ціннісно-орієнтуючих уявлень про міфологему «доля».

2.1.3 Період релігійного синтезу у становленні світоглядно-віросповідних вчень, пов’язаних з міфологемою «доля».

2.1.4 Психологічні засади персоніфікації міфологеми «доля», її символічні вираження.

2.2 Міфологема “доля” в традиційній картині світу людини.

2.3 Психологічні функції міфологеми «доля».

2.4 Психологічні детермінанти актуалізації міфологем у традиційній картині світу людини.

ВИСНОВКИ до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГЕМИ «ДОЛЯ».

3.1 Методи дослідження міфологічного змісту свідомості людини.

3.2 Психосемантичний підхід до дослідження семантико-знакового поля міфологеми «доля».

ВИСНОВКИ до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МІФОЛОГЕМИ «ДОЛЯ» ТРАДИЦІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ.

4.1 Інтерпретаційна схема дослідження.

4.1.1 Процедура обрахунку анкети.

4.1.2 Послідовність опрацювання результатів асоціативного експерименту.

4.1.3 Процедура обрахунку результатів: Опитувальника рівня суб’єктивного контролю, Опитувальника виявлення здатності до співпереживання і Тесту – опитувальника батьківського ставлення.

4.2 Міфологема «доля» як один з базових чинників традиційної картини світу людини.

4.2.1 Аналіз результатів анкети.

4.2.2 Інтерпретація даних асоціативного експерименту.

4.2.3. Результати стандартизованих методик: Опитувальник рівня суб’єктивного контролю, Здатність до співпереживання і Тест – опитувальник батьківського ставлення.

ВИСНОВКИ до розділу 4

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz