Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Психологія спорту

Перелік рекомендованої літератури

Література

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Матеріали до семінару 8

Теми доповідей

Матеріали для підготовки доповідей

Питання до заліку

Система оцінювання

Вид роботи

Бали

1

Участь в конференціях, олімпіадах, виконання творчих робіт тощо.

10

2

Ведення конспекту (оцінка виставляється за наявності всіх лекцій та творчих завдань. Допускається вклеювання скорочених варіантів роздрукованих матеріалів).

5

3

Складання та проведення власного тесту по лекційному матеріалу.

5

4

Відповіді на семінарських заняттях.

60

5

Підготовка доповіді з презентацією присвяченої обраному виду спорту

10

6

Усний модульний контроль

10

 

Всього

100

 
 

Форма роботи

Оцінка в балах

1

Відповідь на теоретичне питання

1-3

2

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

3

Змістовне доповнення

1-2

4

Відповідь на проблемне запитання

1-2

5

Суттєве запитання до доповідача

1-2

6

Експрес-тестування

1-3

7

Підготовка самостійної роботи

1-4

Навчальна дисципліна «Психологія спорту” є напрямом психології, який вивчає закономірності психічної діяльності людини в процесі підготовки та участі у спортивних змаганнях. Знання з основ психології спорту є важливим фактором розвитку у студентів навичок професійної компетентності, творчого ставлення до організації праці, розуміння психології спорту та фізичної культури.

На сучасному етапі посилилися вимоги до психологів, які здійснюють психокорекційні та психотерапевтичні заходи в галузі проблем спорту. Це насамперед стосується практичної підготовки та засвоєння конкретних методів та прийомів корекційного та психотерапевтичного вплив. Предметом навчальної дисципліни “Психологія спорту” є спортивна діяльність особистості; методи та прийоми надання психологічної допомоги спортсменам.

В курсі “Психологія спорту” студенти ознайомляться з теоріями, що пояснюють походження спорту, їхньою критикою, виникненням психології спорту як галузі психології, причинами, що сприяють популяризації й розвитку психології спорту, міжнародними організаціями, що координують розвиток психології спорту. основними поняттями психологічної підготовки. основними напрямки психологічної підготовки в спорті, видами психологічної підготовки спортсменів і команд. засобами психологічної підготовки. предметом спортивної психології, виникненням й розвитком спортивної психології, місцем спортивної психології в системі наук. завданням спортивної психології, методами спортивної психології.

Як що хтось з майбутніх випускників буде працювати в сфері спорту, йому знадобляться знання з таких питань:

 • Специфіка спорту як виду діяльності.
 • Можливості спортивного психолога.
 • Тренер і психолог: різні професійні завдання.
 • Якості спортивного психолога.
 • Характеристика діяльності психолога в спорті.
 • Перспективи розвитку психології спорту.
 • Психологічні основи спортивної діагностики.
 • Психологічне забезпечення тренувань та змагань.
 • Планування підготовки спортсмена до змагань.
 • Метод інтерв'ю в практиці консультування в спорті.
 • Досвід психологічного консультування спортсменів.
 • Аудиторно-груповий метод психологічного консультування в спорті.
 • Характеристика методів ментального тренінгу.
 • Уявна репетиція змагальної ситуації в стані релаксації.
 • Ментальні методи формування психологічного самозахисту від  відволікаючих впливів.
 • Аудіальні методики ментального тренінгу в спорті.

Всі, хто так, чи інакше пов'язані зі спортивною діяльністю стикаються з проблемою спортивного відбору, тому в курсі розглядаються наступні питання: спорт як трудова діяльність,  структура багаторічного процесу занять спортом; поняття спортивного відбору й спортивної орієнтації; відбір й орієнтація спортсменів у процесі багаторічного тренування; основні фактори надійності в спорті; поняття про психічну надійність; прогнозування надійності виступів на змаганнях; етапи й принципи психологічного відбору. відновлення психічної працездатності; психологічний клімат як фактор психогігієни; регуляція психічних станів; психофармакологічні засоби  психогігієни.

Особистісні якості спортсменів вивчаються в окремому розділи, зокрема такі питання: порівняльна характеристика спортсменів й осіб, що не займаються спортом; агресивність спортсменів; оцінка особистісних якостей спортсменів за опитувальником Р. Кетелла; особистість ідеального тренера; авторитарність тренера; психологія тренерської діяльності й особистості тренера; оціночні стереотипи сприйняття й розуміння тренером себе й інших; експертна оцінка успішності спортивного менеджера (керівника, чиновника); виявлення "синдрому вигорання" у тренерській діяльності; прогноз й оцінка успішності професійної кар'єри в спорті; особливості особистості спортсмена; лідерство в спорті; соціально-психологічні особливості спортивної групи; соціально-психологічний клімат спортивної групи; психологічні основи спілкування в спорті; особливості взаємодії спортсмен-спортсмен, тренер-спортсмен; поняття "мотивація" у психології спорту; класифікація мотивів; вікова динаміка мотивації досягнення; мотивації, що стимулюють спортсмена: прагнення до стресу і його подолання, статус, матеріальні заохочення.

Окремим блоком розглядаються питання психологічного контролю та керування спортивною діяльністю: основи керування в спортивному тренуванні; види контролю в процесі тренувань і змагань; психічні стани; їх об'єктивна й суб'єктивна оцінка; стан тренованості й "спортивної форми"; лікарсько-психологічні спостереження в процесі тренувальних занять; самоконтроль при заняттях фізичною культурою й спортом; контроль психічної підготовленості; психологічна структура рухових навичок у спорті; психологічні умови, завдання й способи розвитку рухових якостей; психологічні особливості технічної підготовки; формування й удосконалювання спортивних навичок; загальні принципи розвитку рухових якостей; психологічні особливості тактичної підготовки.

В темі присвяченій передстартовим станам та спортивній підготовці вивчаються наступні питання: стани змагальної готовності спортсмена; раціональна підготовка до стартів; механізми виникнення передстартового порушення, апатії, "бойової готовності". Індивідуальні особливості протікання передстартових станів; стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти; передстартова підготовка спортсмена; психологічна регуляція передстартових станів; методи покращення передстартової підготовки спортсмена; причини динаміки передстартових станів спортсмена. Активізація потенціалу організму на дистанції; психологічні особливості спортивного змагання; спортивне змагання як процес; емоційні фактори змагальної діяльності; емоційне порушення й тривожність; передстартові й післязмагальні психічні стани; вивчення особистісних якостей спортсмена для адаптації методів психічної регуляції до індивідуальних особливостей і виду спорту; навчання спортсмена заспокійливому та мобілізуючому варіанту психічної саморегуляції; психологічні основи організації тренувального процесу; умови ефективності тренувального процесу; оптимальне чергування періодів посилених тренувань та відпочинку спортсмена; екстремальні види спорту і фактор стресу; фактор страху в спорті; використовуючи методики вивчені на попередніх заняттях зробити «карту» власних психомоторних здібностей; психомоторний розвиток людини; поняття психомоторних здібностей та обдарованості; час реакції й швидкість психомоторного реагування; удосконалювання сили й витривалості; стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти.

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz