Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Психологія сім'ї

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 9

Матеріали для семінарів

Література

Білети

Система оцінювання

Вид роботи

Бали

1

Участь в конференціях, олімпіадах, виконання творчих робіт тощо.

10

2

Ведення конспекту (оцінка виставляється за наявності всіх лекцій та творчих завдань. Допускається вклеювання скорочених варіантів роздрукованих матеріалів).

5

3

Складання та проведення власного тесту по лекційному матеріалу.

5

4

Відповіді на симінарських заняттях.

60

5

Підготовка доповіді з презентацією (1 на семестр)

10

6

Читання першоджерел (10 балів за першу книжку і по 5 за кожну наступну)

10

7

Усний модульний контроль

10

8

Всього

100

 

Форма роботи

Оцінка в балах

1

Відповідь на теоретичне питання

1-3

2

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

3

Змістовне доповнення

1-2

4

Відповідь на проблемне запитання

1-2

5

Суттєве запитання до доповідача

1-2

6

Експрес-тестування

1-3

7

Підготовка самостійної роботи

1-4

Навчальна дисципліна “Психологія сім’ї” призначена для вивчення студентами-психологами. Вона забезпечує розуміння психологічних та соціально-психологічних процесів і явищ, які відбуваються у сім’ї як соціальному інституті суспільства.

У процесі засвоєння дисципліни особлива увага приділяється вивченню студентами проблем соціалізації особистості в сім’ї, спілкування та взаємодії подружжя, подолання сімейних конфліктів та досягнення згоди. Проблематика що вивчається посідає особливе місце у системі підготовки майбутніх фахівців.

На сучасному етапі посилилися вимоги до психологів, які здійснюють психокорекційні заходи в галузі сімейних проблем. Це насамперед стосується практичної підготовки та засвоєння конкретних методів корекційного впливу.

Таким чином, вивчення студентами-психологами дисципліни психології сім’ї, теоретичне осмислення ними джерел, чинників, механізмів та закономірностей розвитку подружніх стосунків, практичне опанування засобів і методів психологічної допомоги та психокорекції, є провідним завданням дисципліни.

Під час вивчення “Психології сім'ї” студенти знайомляться з такими розділами:

  • Основи психології сімейних стосунків. Сучасні наукові підходи до дослідження сім’ї.
  • Психологічне консультування родини.
  • Вибір партнера і фактори ризику при вступі до шлюбу.
  • Роль батьків в подружніх стосунках дітей.
  • Рольова структура шлюбу та сім’ї.
  • Сімейне планування, народження й виховання дітей.
  • Кризова комунікація: конфлікт у шлюбно-сімейних стосунках.
  • Історія виявлення й наукового визначення насильства в родині.
...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz