Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Психологічні функції міфу як константи життєвого простору людини

ГоловнаСтаттіЦей матеріал

Скуловатова О. В. Психологічні функції міфу як константи життєвого простору людини / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 14-15 квіт. 2009 р. / За заг. ред. О. В. Петренка,О. М. Ічанської. – К.: НАУ, 2009. – С. 110-112

Олена Скуловатова

 

Психологічні функції міфу як константи життєвого простору людини

 

Життєвий простір, в якому існує людина, є міфічним за своєю сутністю. Він твориться міфом, відтворюється ним і впорядковується. Але першоосновою, творцем міфу, була і продовжує бути людина. Ці взаємостосунки є складним ланцюгом взаємовпливів та перетворень. З точки зору психології, вони несуть ряд важливих життєвизначаючих  функцій.

Розвиток науки початку двадцятого століття і збільшення кількості знань спричинило розуміння того, що людські можливості пізнання є обмеженими. Вони не наближують до розуміння сутності існування. З чого постала ідея обмеженості, суб’єктивності та недосконалості людського сприйняття. Наслідком стало те, що причину недосконалості сприйняття почали вбачати в міфі, який ніби відводить людину від реального бачення речей. Тобто міф перетворився на деякий негативний субстрат, що заважає процесу розуміння світу.

Перед філософами постала дилема: з одного боку, людина розуміє штучність своїх теоретичних надбудов, а з іншого, без них вона не може існувати в світі, тому  продовжує їх створювати, включаючи до своєї картини світу. Цей процес визначає особистість, її основні життєві цінності, настановлення та обумовлює поведінку. З метою глибшого зрозуміння значення міфу та засобів його впливу на життя сучасної людини, ми зробили психосистематичний аналіз психологічних функцій міфу. Це питання розглядалось в працях В. В. Іванова, К. Леві-Строса, Є. М. Мілетинского, В. Гернера, К. Хюбнера, Е. В Сайко., Еіаде М., А.С. Аверенцев, Є. М. Мілетинский.

Узагальнюючи всі вище наведені погляди, ми визначили наступні функції міфу:

 1. адаптативна;
 2. психологічна  (засіб підтримки душевної рівноваги);
 3. функція збереження існуючого порядку;
 4. функція вписування свого особливого людського буття в універсум, де міф спосіб  формування конструктів;
 5. функція подолання страху часу, втечи від теперішнього;
 6. функція означення та впорядкування - передача незрозумілого через зрозуміле, впорядкування хаосу в космос;
 7. моделююча;
 8. комунікативна;
 9. координаційна;
 10. інтегруюча;
 11. творча;
 12. підтримки психічного здоров’я та рівноваги, як для окремого індивіду, так і для суспільства  в цілому.

 Перелічені функції міфу, на наш погляд не є вичерпними і лишають широке поле для подальших наукових дошукувань в сфері вивчення міфічного компоненту свідомості людини та його значення і впливу на розгортання персонального життєвого шляху особистості.

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz