Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Методологія дослідження психологічного змісту міфологеми «доля»

ГоловнаСтаттіЦей матеріал

Скуловатова О.В. Методологія дослідження психологічного змісту міфологеми "доля" // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 лютого 2008 р. / за заг. Ред. О.В. Петренка, О.М. Іранської. – К.: НАУ, 2008. – С. 111–112.

Скуловатова Олена Вікторівна

М. Київ

Методологія дослідження психологічного змісту міфологеми "доля"

 

Програма емпіричного дослідження міфологеми «доля» в структурі традиційної картини світу людини складалася з трьох частин і передбачала їх поетапну реалізацію:

  1. дослідження традиційної картини світу осіб, які ввійшли до вибірки, їх ціннісно-сенсової сфери, рівня суб’єктивного контролю, здатності до співпереживання, стосунків у родині;
  2. дослідження міфологеми «доля» методом психосемантичного експерименту;
  3. кількісний та якісний аналіз проявів міфологеми «доля» в традиційній картині світу людини, особливостей її визначення та пошук кореляцій з показниками інших методик дослідження.

У процесі вибору і вироблення методів дослідження ми намагалися забезпечити їх валідність та надійність. По можливості, вони мали відповідати специфіці вивчення складних структурних утворень свідомості людини, дозволити дослідити міфологему «доля» в традиційній картині світу людини.

Методика проведення емпіричного дослідження ґрунтується на основі методу психосемантичного експерименту, розробленого В. Петренком. Зважаючи на мету дослідження, основну методику було доповнено анкетою, за якою визначено загальний рівень традиційності поглядів досліджуваних стандартизованими методиками: «Опитувальником рівня суб’єктивного контролю», «Опитувальником виявлення здатності до співпереживання», «Тестом–опитувальником батьківського ставлення».

Доцільність використання методу психосемантичного експерименту підтверджує положення, висунуте В.Петренком, що оптимальною є така форма опису картини світу суб’єкта, яка одночасно є як описом, так і способом аналізу, інтерпретації змісту. Саме психосемантичний метод є і засобом опису картини світу людини, і одночасно її інтерпретацією. Застосування цього методу дозволяє отримати уявлення про структуру свідомості конкретної людини. Тому метод психосемантичного експерименту найдоцільніший у вирішенні поставлених завдань.

Додатковим у дослідженні було завдання графічно зобразити символи до слів-стимулів. Перспективність такої форми полягає в тому, що малюнок знімає обмеження, створені письмовою мовою. Малюнок містить інформацію, що безпосередньо стосується індивідуально-психологічних особливостей людини (О. Романова) і знімає «цензуру свідомості», висвітлюючи несвідомі сторони психіки. Психосемантичний експеримент надає широкі можливості для аналізу. Реакції досліджуваних є певним зрізом картини світу в семантичному полі поняття «доля».

З метою детального аналізу одержаних даних було застосовано стандартизовані методики «Опитувальник рівня суб’єктивного контролю»,  «Опитувальник виявлення здатності до співпереживання», «Тест–опитувальник батьківського ставлення» (О. Варга, В. Столін).

Опрацювання даних здійснювалось на основі пакету статистичної програми SPSS 13.00.

 

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz