Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Юридична психологія

Підручники

Лекція 1 (презентація)

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Питання до заліку

Система оцінювання

Вид роботи

Бали

1

Участь в конференціях, олімпіадах, виконання творчих робіт тощо.

10

2

Ведення конспекту (оцінка виставляється за наявності всіх лекцій та творчих завдань. Допускається вклеювання скорочених варіантів роздрукованих матеріалів).

5

3

Складання та проведення власного тесту по лекційному матеріалу

5

4

Відповіді на семінарських заняттях.

60

5

Доповідь з пропонованих тем (1 на семестр)

10

6

Усний модульний контроль

10

7

Читання першоджерел (10 балів за першу книжку і по 5 за кожну наступну)

10

8

Всього

100

 

 

Форма роботи

Оцінка в балах

1

Відповідь на теоретичне питання

1-3

2

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

3

Змістовне доповнення

1-2

4

Відповідь на проблемне запитання

1-2

5

Суттєве запитання до доповідача

1-2

6

Експрес-тестування

1-3

7

Підготовка самостійної роботи

1-4

Юридична психологія - це галузь психології яку цікавлять юридичні аспекти поведінки особистості. Предметом її вивчення є історія її становлення та розвитку як науки, психологічні особливості юридичної діяльності, основні концепції які пояснюють сутність процесу формування особистості злочинця та жертви, основи судово-психологічної експертизи, соціально-психологічний аналіз злочинної груп,; пенітенціарна психологія та методи юридичної психології.

Юридична психологія включає в себе різні області наукових знань і є прикладною наукою, що належить як психології так і юриспруденції. Інтеграція юриспруденції та психології чітко проявляється на трьох рівнях:

І. Використання психологічних знань в юриспруденції в «чистому вигляді» - психолог виступає консультантом при вирішенні різних задач (психологічна експертиза, складання психологічного портрету злочинця, тощо).

ІІ. Використання в юриспруденції психологічних знань шляхом їх трансформації - вдосконалення безпосередньо юридичних інститутів шляхом використання психологічних знань.

ІІІ. Синтез психології та юриспруденції, що зумовлюється потребоми юриспруденції в психологічних знаннях, і безпосередньо, самих юристів як спеціалістів, що перебувають у постійній соціальній взаємодії.

Юридична психологія в системі наукових знань. Предмет, завдання та система юридичної психології. Принципи юридичної психології. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології. Історія розвитку вітчизняної юридичної психології. Методологічні основи юридичної психології. Методи юридичної психології (загально психологічні та специфічні), їхні особливості. Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології.

Призначення, роль, функції правової психології як складової юридичної психології. Проблеми, що розглядаються правовою психологією та їхнє значення. Основні категорії та поняття правової, кримінальної, пенітенціальної психології. Головні постаті юридичної психології. Сучасний стан та розвиток юридичної психології в Україні.

Юридична психологія вивчає особистості юриста. В контексті цього її цікавить професійна спрямованість особистості юриста, його здібності, професійна майстерність та її психологічні складові, формування особистості правознавця в вузі, професійно-психологічні особливості особистості юриста (юрисконсульта, слідчого, адвоката, судді та ін.), розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста, професійна психологічна деформація юриста та шляхи її подолання, психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів, характеристика психологічної структури дiяльностi юриста (потреби, мотиви, мета, засоби, кінцевий результат), психологiчнi особливості пізнавальної дiяльностi юриста, психологiчнi прийоми встановлення, закріплення i розвитку психологічних контактів у спілкуванні, психологiчнi особливості отримання необхідної інформації від свiдкiв, потерпілих, підозрюваних і звинувачених, професiограма професіональної дiяльностi юриста.

 Психологія організованої злочинності є окремим маштабним розділом Юридичної психології. В нього входять: психологія злочинних груп, психологія потерпілого, особливості соціальної ситуації розвитку неповнолітніх злочинців, психічні відхилення як одна з причин виникнення девіантної та злочинної поведінки, настановча концепція мотивації злочинної поведінки, психологія злочинної діяльності, соціологічні теорії злочину (структуральний та субкультурний підходи), психологічні теорії злочину (психоаналітичний та когнітивний підходи), соціально-психологічний підхід (теорії контролю та соціального навчання), поняття і види злочинних угрупувань, основні характеристики злочинної групи (склад, структура, групові процеси, групові норми), соціально-психологічні особливості групової злочинності,  психологічні особливості учасників кримінальних  груп, психологічні стратегії в боротьбі з організованою злочинністю, конформна поведінка злочинця.

 Юридична психологія як прикладна галузь розглядає проблеми аналізу особистості злочинця, а зокрема такі аспекти: психологічний аналіз особистості злочинця, психологія правопорушення, характеристика та аналіз злочинної діяльності, психологія кримінального насильства, особливості психології неповнолітніх злочинців, психологічна характеристика осіб, що скоїли насильницькі злочини (необережні злочини,  злочини у сфері економіки), деформацію системи ціннісних орієнтацій особистості як умови злочинної поведінки, особливості соціальної ситуації розвитку неповнолітніх злочинців, кримінальна особистість: міфи та реальність, типологія особистості злочинця, психологічні особливості насильницького типу злочинця, психологічні особливості корисливого типу злочинця, психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника, мотивація злочинної поведінки неповнолітніх, психологічні особливості особистості потерпілого та роль жертви у ґенезі злочину, поняття про психологічні дії та психотехнік, аналіз юридичних фактів, складання психологічного портрету злочинця. зокрема і по слідах на місці злочину, загальні психологічні правила юридично-слідчої діяльності, візуальна психодіагностика кримінальних ознак особистості, психологічне спостереження за групою.

Для майбутніх фахівців юридичної сфери цікавим може бути розділ присвячений професійно-психологічним аспектам слідчої діяльності (психологія професійного спілкування, встановлення контакту й довірливих стосунків. психологічні аспекти слідчої діяльності. основи допиту осіб, що скоїли злочин, пдготовка до допиту, використання базових навичок комунікації під час проведення допиту, психологія взаємодії слідчого з допитуваною особою, психологія проведення обшуку, психологія проведення очної ставки, психологічні особливості слідчого експерименту, проблеми оцінки достовірності свідчень, причини подання хибних свідчень.

Важливим розділом Юридичної психології є розділ присвячений судово-психологічній експертизі. В нього входять наступні питання: використання психолога як  консультанта і фахівця на попередньому слідстві, судово-психологічна експертиза: цілі і завдання, загальні підстави призначення судово-психологічної експертизи в кримінальному процесі, межі компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві, судово-психологічна експертиза емоційних станів, експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи, судово-психологічна експертиза визначення здатності неповнолітнього правопорушника усвідомлювати значення вчинених ним дій, судово-психологічна експертиза потерпілих у справах про сексуальні злочини, судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей особистості, посмертна судово-психологічна експертиза, психолінгвістична експертиза, судово-психологічна експертиза по справах про події, пов'язаних з керуванням технікою, психологічна експертиза в складі комплексних експертиз по справах про дорожньо-транспортні випадки (ДТП), судово-психологічна експертиза в цивільному процесі, судово-психологічна експертиза по справах про моральну шкоду, судово-психологічна експертиза по кримінальних справах про створення фінансових пірамід, судово-психологічна експертиза в кримінальних справах.

Судовий процес як невід'ємна частина юридичної практики стимулює вивчення наступних проблем: психологічна характеристика судової діяльності, особистість засудженого як об‘єкт соціально-психологічного вивчення, типологія особистості засудженого, основні етапи психологічного забезпечення перевиховання засуджених, соціально-психологічна характеристика груп засуджених, психологічна реадаптація звільненого як умова дотримання правових норм суспільства, психологiчнi аспекти проблеми покарання та виправлення злочинця, рольові конфлікти в судових процесах і владних кабінетах, навички психологічного захисту: протистояння маніпуляціям і агресії; розвиток навичок асертивної поведінки; психогігієна праці юриста; прийняття нових рішень та їх ефективне виконання, розвиток професійно-важливих якостей юриста: управлінських навичок; вміння вести переговори та продавати юридичні продукти; змістовне професійне спілкування.

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz