Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Психологія творчості

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Незвичайні роботи

Література

Картини і стилі. Частина 1

Картини і стилі. Частина 2

Картини і стилі. Частина 3

Система оцінювання

Вид роботи

Бали

1

Участь в конференціях, олімпіадах, виконання творчих робіт тощо

Складання власної програми тренінгу розвитку творчих здібностей.

10

2

Ведення конспекту (оцінка виставляється за наявності всіх лекцій та творчих завдань. Допускається вклеювання скорочених варіантів роздрукованих матеріалів).

5

3

Складання та проведення власного тесту по лекційному матеріалу

5

4

Відповіді на семінарських заняттях

60

5

Підготовка доповіді з презентацією (1 раз на семестр)

10

6

Читання першоджерел (10 балів за першу книжку і по 5 за кожну наступну)

10

7

Усний модульний контроль

10

8

Всього

100

 

Форма роботи

Оцінка в балах

1

Відповідь на теоретичне питання

1-3

2

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

3

Змістовне доповнення

1-2

4

Відповідь на проблемне запитання

1-2

5

Суттєве запитання до доповідача

1-2

6

Експрес-тестування

1-3

7

Підготовка самостійної роботи

1-4

Дисципліна “Психологія творчості та креативність” є одним з напрямків психології, який вивчає закономірності психічної діяльності людини в процесі створення нових, ще невідомих людству речей, або вдосконалення тих, що вже існують. Говорячи про творчість, ми маємо на увазі весь спектр діяльності, що потребує пошуку нових підходів, способів рішення, продукування ідей.

В курсі психології творчості розглядаються питання:

 • виникнення творчої самосвідомості особистості;
 • історії розвитку мистецтва та культури (Антична творчість - орієнтація на космос; еволюція психологічних понять у вченнях давньогрецьких філософів; трагічний початок у творчості; творчість середньовіччя - шлях пізнання себе через бога; людина, що творить себе - епоха Відродження; творчий пошук Фауста; відчуження особистості у творчості сучасності).

Психологія творчості в контексті вивчення теоретичних аспектів розглядає наступні питання: місце предмету психології творчості в системі наук; роль та значення розуміння психології творчої діяльності для майбутнього психолога; поняття про творчий процес; фази творчого процесу; сутність творчої діяльності; творчість як біологічний та соціальний феномен; суб’єкт і об’єкт творчості, їх взаємодія; рівні творчості; передумови та закономірності творчості; психологічні особливості творчості в різних галузях діяльності; види творчості: наукова, технічна, літературна, музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, управлінська, ситуаційна, комунікативна; специфіка зазначених видів творчості; основні функції видів творчості: гносеологічна, аксіологічна, евристико-конструктивна, репрезентативна; роль досвіду та життєвих вражень у творчості; технічна творчість; винахідництво як частина технічної творчості; бар’єри винахідництва; поняття про художню творчість; поняття про задум у художній творчості; художня творчість як синкретична єдність основних видів діяльності: пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої та комунікативної; поняття про наукову творчість; роль різних видів мислення та емоцій у художній та науковий творчості.

Психологія творчості в своєму науковому пошуку цікавиться й питаннями які можливо віднести до абстрактних категорій, такими як:

 • Вчення про вільну Духовну Творчість.
 • Роль інтуїції в творчому процесі.
 • Феномен духовного живопису.
 • Сон як засіб натхнення.
 • Проблема таланту та стрес.
 • Принцип всемогутності та феномен марнославства.

Психологія творчості на пряму пов'язана з Психологією особистості, спільним предметом інтересу для них є проблеми: вивчення якостей творчої особистості, впливу психологічних станів на мистецтво, визначення основних смислових рівні драматичного твору, вивчення впливу несвідомих процесів на мистецтво (Теорія творчості в роботах З. Фройда), визначення характерних рис творчої особистості, розробки поняття про творчі задатки і творчий потенціал, пошук взаємозв’язку мислення і творчості, визначення інтелекту як творчості, вивчення творчих здібностей, визначення зв'язку професіоналізму і творчих здібностей; творчого потенціалу і психічного здоров’я, вивчення факторів, що впливають на рівень творчих здібностей, створення психологічної характеристики рівнів здібностей.

В своїй роботі спеціалісти з Психології творчості надають великого значення вивченню: підходів до художньої творчості (сенсо-духовного та архитипового); ролі усвідомлення та несвідомих процесів у творчості; інтерпретації творчості в теоретичних течіях містичного тлумачення; трактуванню творчості в інтуїтивізмі; діалектичному принципу інтерпретації творчості.

Творчість є процесом який засновано на технологіях. Існують закони маніпуляцій, які широко застосовуються в театрі, на естараді і взагалі в шоу-бізнесі. В контексті цього, в курсі “Психологія творчості та креативності” студенти розглядають наступні питання:

 • Ілюзіонізм у творчості. Магія як підхід до творчості.
 • Театр як мистецтво.
 • Система Станіславського. Акторська майстерність – творчість та професіоналізм. Перевтілення актора.
 • Фотографія як вид творчості.
 • Дизайнер як творець та компілятор.
 • Відеопродукція як результат творчої діяльності.
 • Інтернет як вид натхнення та збірник ідей.
 • Циркові вистави – мистецтво, чи популізм. 

Вивчаючі підходи до розгляду художньої творчості, студенти звертаються до наступних питань: психологія мистецтва в працях Л.С. Виготського; постмодернізм в образотворчому мистецтві; Постмодернізм в кінематографі; постмодернізм в науці; постмодернізм в філософії. Постмодернізм в психології; особливості і методи вивчення творчого процесу письменника і поета; Особливості і методи вивчення творчої лабораторії художника, основні принципи акторської психотехніки; психологічні особливості музично-виконавської творчості; психологічні передумови успішної музично-виконавської діяльності; особливості психологічної підготовки музиканта до виступу; психофізіологічні основи творчості; творче завдання як модель творчої діяльності; суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на процес розуміння умови задачі; стратегії рішення творчих завдань; стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення; гіпотеза і стадії її формування у творчому процесі; поняття про розумову тактику; види розумових тактик.

Майбутні професіонали с сфері психології повинні знати способи психологічної допомоги особистості, які грунтуються на уявленнях про роль та значення творчого процесу в душевному житті людини. В контексті цього, вивчаючи психологію творчості студенти розглядають наступні питання:

 • Роль методу психодрами у формуванні художньої творчості.
 • Процедура проведення психодрами.
 • Техніки психодрами (представлення себе, діалог, монолог, дублювання та багаторазове дублювання, обмін ролями, репліки в бік, пустий стілець, дзеркало).
 • Психодрама як тренінг чуттєвого спілкування.
 • Застосування музикотерапії в дитячому віці.
 • Танцювальна терапія як метод психокорекції.
 • Вигадування історій як метод психокорекції.
 • Правила застосування психогімнастики.
 • Бібліотерапія.
 • Психологічні передумови застосування артерапії.
 • Механізми корекційного впливу в арттерапії.
 • Мета арттерапії. Основні напрямки в арттерапії.
 • Результати арттерапії.
 • Музикотерапія - дослідження та вплив.
...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz